Κυρίαρχο Μεγάλο Θυσιαστήριο του Ιονίου - Superum

Το Τάγμα & Ο Τύπος

Arcana Arcanorum - 1777
Τύπος of Μισραΐμ - Νάπολη 1728 
Τύποςof Μισραΐμ - Βενετία 1788 
Τύπος of Μέμφις - Montauban 1815

Αρχαίος & Αρχαίγονος Ανατολικός Τύπος του Μισραΐμ και Μέμφις - 1945
Ordo Egizio Osirideo - Παραδοσιακός Αιγυπτιακός Τύπος

O "Αρχαίος και Κυρίαρχος Αιγυπτιακός Τύπος του Μιζραΐμ και Μέμφις" είναι ένα Ερμητικό Τεκτονικό Τάγμα που έχει ως στόχο να φέρει την ανθρωπότητα στη Φώτιση ή τη Γνώση της δικής της Θεότητας, με τη βοήθεια των Μυήσεων, των Διδαχών και των Θεουργικών - Μαγικών και Αλχημικών Πρακτικών μας, όπως αυτές εφαρμόστηκαν με επιτυχία από τους προηγούμενους Διδασκάλους του Τάγματός μας και της Ελληνοαιγυπτιακής Παράδοσης.   

Το Τάγμα & ο Τύπος μας προέρχεται και είναι νόμιμος κληρονόμος, από τις Μυητικές παρακαταθήκες των Μισραϊμ της Νάπολης & της Βενετίας, και των Μέμφις του Παλέρμο, του Μοντωμπάν.

Ο "Αρχαίος και Κυρίαρχος Αιγυπτιακός Τύπος του Μιζραΐμ κα Μέμφις" είναι ένα Ερμητικό Τεκτονικό Τάγμα.  Είναι το αποτέλεσμα της συγχώνευσης της εσωτερικής διαδικασίας του Αιγυπτιακού Παραδοσιακού Τύπου ή Τύπου του Μισραΐμ που ήρθε από τη Νάπολη το 1728 (και Βενετίας το 1801) και του Ανατολικού Τύπου ή Τύπου του Μέμφις που ήρθε το 1839 στο Παρίσι, και δημιουργήθηκε κάτω από ένα νέο έμβλημα που εργάστηκε μέσα από τους βαθμούς του Μισραΐμ από την αρχή του, συμπεριλαμβανομένων των Μυήσεων και Τελετών του Ανατολικού Τύπου.
Συνέχεια...

Ο Γυναικείος Αιγυπτιακός Τύπος Υιοθεσίας,  λειτουργεί υπό τη διαχείρηση του Κυρίαρχου Μεγάλου θυσιαστηρίου του Ιονίου, με τις δικές της ειδικές Τελετουργίες. Ακολουθεί την πιο αγνή μυστικιστική και θηλυκή Παράδοση του παρελθόντος που δημιουργήθηκε από τις Βεστάλ Παρθένες, τις Σίβυλλες και τις Ιέρειες των Δρυίδων.

Συνέχεια...


Ο κύριος σκοπός της Μύησης είναι να θέσει σε κίνηση όλες τις Προσωπικές και Συμπαντικές διεργασίες που θα προκαλέσουν την υπέρβαση των ανθρώπινων περιορισμών, αφυπνίζοντας τις ικανότητες χειραφέτησης που κρύβει ο καθένας, επιτρέποντας έτσι στο άτομο να έρθει σε επαφή με τη δική του Θεότητα.
Συνέχεια...